BLOG

Privacy

Wat is ePrivacy Verordening?

26 februari 2018

De ePrivacy Verordening, is een verordening die in het leven is geroepen voor de bescherming van de burger privacy. De invoering van deze wet wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld, in tegenstelling tot de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die vanaf mei 2018 van kracht is. In eerste instantie zouden beide concepten tegelijk van kracht worden. Voor nu is de verwachting 2019 voor de ePrivacy Verordening.

Inhoud ePrivacy Verordening

De ePrivacy Verordening staat voor de bescherming van belangrijke rechten en vrijheden op privacy gebied. Het eerbiedigen van het privéleven van de burger en de vertrouwelijkheid van communicatie. Daarnaast stelt de verordening regels vast omtrent cookies, email en telemarketing. Een brede verordening die gaat over content, (meta)data maar ook diensten zoals Netflix. De ePrivacy Verordening bouwt voort op de ePrivacy richtlijn, die al jaren niet meer is aangepast. De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement wil door middel van deze nieuwe regels de wetgeving in de gehele Europese Unie gelijk trekken voor alle landen.

We hebben ook een artikel geschreven over de verschillen tussen de ePrivacy Verordening en de AVG, omdat we merken dat die vaak door elkaar worden gehaald. Toch zijn de ePrivacy Verordening en de AVG niet hetzelfde.

Disclaimer: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Dit artikel is slechts informerend en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden die hier onbedoeld ingeslopen kunnen zijn. Wij zijn een software leverancier die geconfronteerd wordt met deze nieuwe wetgeving en delen graag de kennis die wij hebben opgedaan om ons beter bekend te maken met de ePrivacy verordening en andere privacywetgevingen omdat wij ook werken met persoonsgegevens in onze applicaties.

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Geurt Jan van Ek

Neem contact op

Zie onze privacyverklaring.