Privacyverklaring

Vastgesteld 11 mei 2018 door de directie van Senet Eindhoven B.V.
Laatste wijziging: 16 april 2020.

Privacy- en cookiebeleid

Senet Eindhoven B.V. (hierna: Senet) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) en de afnemers van haar diensten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die deze bezoekers en afnemers aan haar verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Omdat we het graag persoonlijk houden, noemen we onszelf vanaf nu gewoon “wij” en “we” en jou “jij” en “je”.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze (overeenkomsten van) dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, zoals onder meer het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten, behouden of onderhouden van het klantenbestand. We gebruiken je gegevens ook om onze dienstverlening en service te verbeteren. Verder gebruiken we bezoekersstatistieken om onszelf beter vindbaar te maken op internet. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een account aanmaakt of je inschrijft voor een vacature dan worden de gegevens die je ons toestuurt zolang als nodig is bewaard om het formulier af te handelen, de vraag te beantwoorden, de nieuwsbrieven te kunnen versturen, het account te beheren of het vacature proces af te kunnen ronden en – als jij die keuze hebt gemaakt/aangevinkt – op een later moment eventueel weer te kunnen hervatten. Jaarlijks vragen wij in de maand januari of we de gegevens die we bewaard hebben nog actueel zijn en je nog steeds toestemming geeft om de gegevens voor genoemde activiteiten te bewaren.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen en bewaren jouw gegevens zodat je formulieren kunt invullen en jouw vragen aan ons kunt stellen. Met ‘gegevens’ bedoelen we alle informatie (in de ruimste zin) die je bewust en soms ook onbewust aan ons geeft. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je CV te uploaden
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens zijn optioneel en je bent vrij om deze wel of niet in te vullen.

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat voor het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Voor zover Senet derden inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Senet. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor onder het kopje “Doeleinden van de gegevensverwerking” vermeld.

Nieuwsbrief

Senet stuurt gebruikers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief / blog informatie toe, met daarin o.a. voortgangsrapportages over onze producten of andere interessante wetenswaardigheden. Indien je de nieuwsbrief / blog niet meer wilt ontvangen, dan kan je jezelf afmelden onderaan iedere nieuwsbrief of door contact met Senet op te nemen.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Alle door jou aan ons verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens worden opgeslagen in datacenters in de Europese Unie, waarop Europese privacywetgeving van toepassing is. Wij zien erop toe dat er door ons en deze datacenters passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

Alle websiteverkeer wordt versleuteld met SSL-technologie. Heb je een wachtwoord gekregen of gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. Wij kunnen niet achterhalen wat je wachtwoord is.

Datalek

Bij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens maken wij melding van het datalek als bedoeld in de Meldplicht Datalekken of, met ingang van 25 mei 2018, van de inbreuk op de beveiliging als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@senet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Senet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookies, in kaart brengen websitebezoek

Senet gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Senet gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij met cookies het websitegebruik analyseren en daarmee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die social media sharing mogelijk maken en die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Andere website(s)

Soms staat er op onze website een link of verwijzing naar een andere website. Volg je zo’n link naar een andere website? Houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben en wij hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zijn.

Beveiliging

Senet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@senet.nl.

Wijzigingen in ons privacy- en cookiebeleid

Controleer regelmatig dit privacy beleid, want Senet behoudt het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2020.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring zijn welkom en kun je richten aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten:
Senet Eindhoven B.V.
Dhr. G.J. van Ek, directeur
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
info@senet.nl