BLOG

Privacy

Het verschil tussen ePrivacy Verordening en AVG

1 maart 2018

De termen AVG en ePrivacy Verordening hoort men de laatste tijd steeds vaker. Maar wat houden ze nu precies in en nog belangrijker; waarin verschillen ze van elkaar? Wij zetten het kort voor u uiteen.

Wat is AVG?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zal vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn. De nieuwe wet is bedoeld om een kader te creëren waarbinnen de rechten en plichten gedefinieerd zijn omtrent het gebruik, de verwerking en de opslag van persoonsgegevens. AVG is de Nederlandse vertaling van de Europese General Data Protection Regulation law. Deze Europese wet is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat in de hele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving geldt.

Wat is ePrivacy Verordening?

De ePrivacy Verordening stelt regels vast omtrent cookies, email en telemarketing. De Europese Commissie wil dat deze verordening ook vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn. Dit zal ook tot gevolg hebben dat de wetgeving in de Europese Unie gelijk wordt getrokken voor alle landen. Een brede verordening die gaat over content, (meta)data maar ook diensten zoals Netflix.

Wat zijn de verschillen tussen ePrivacy en AVG?

Beide wetten gaan over privacy, maar op verschillende niveaus. Waar de AVG zich meer focust op persoonsgegevens, is de ePrivacy Verorderning extra specifiek en gaat ook echt over marketingkanalen en dienstverleners hiervan. De kanalen die gebruik maken van elektronische communicatie zijn niet in de AVG vastgelegd, enkel in de ePrivacy Verordening.

De ePrivacy Verordening is bedoeld als een soort lex specialis bij de AVG. De verordening geeft meer body/invulling aan de algemene regels in de AVG. De regels worden specifieker benoemd als het gaat om elektronische communicatiegegevens die als persoonsgegevens aan te merken zijn. De ePrivacy Verordening richt zich op bedrijven die online communiceren. Tracking technieken en direct marketing zijn hierin belangrijke aandachtspunten. U kunt de AVG dus het beste zien als het startpunt voor iedereen en in specifieke gevallen waarin organisaties te maken hebben met elektronische communicatiegegevens, is de ePrivacy Verordening leidend.

De gevolgen van de nieuwe privacy wetten voor organisaties

De gevolgen van de nieuwe privacy wetten zijn vrij ingrijpend. Omdat de inwerkingtreding van de ePrivacy Verordening voor nu is uitgesteld (tot waarschijnlijk 2019), hebben we voor nu de gevolgen van de AVG voor u uiteen gezet in een apart artikel. Op het moment dat er meer bekend wordt over de ePrivacy Verordening, zijn wij voornemens om ook daarvan de gevolgen op een rijtje te zetten.

Disclaimer: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Dit artikel is slechts informerend en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden die hier onbedoeld ingeslopen kunnen zijn. Wij zijn een software leverancier die geconfronteerd wordt met deze nieuwe wetgeving en delen graag de kennis die wij hebben opgedaan om ons beter bekend te maken met de AVG en andere privacywetgevingen omdat wij ook werken met persoonsgegevens in onze applicaties.

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Geurt Jan van Ek

Neem contact op

Zie onze privacyverklaring.