BLOG

Nieuws, Softwareontwikkeling

Software voor apothekers behoeft verbeterslag: patiëntveiligheid in het geding

9 juni 2016

De software die apothekers gebruiken voor hun informatiesystemen is onvoldoende gekoppeld. Als een patiëntendossier informatiesysteem data omtrent medicijnen onvoldoende communiceert, kan dit gevaar opleveren voor de patiënt. Apothekers slagen er momenteel niet in om de medicijnoverzichten van hun patiënten digitaal te delen met andere zorgverleners; bijvoorbeeld de huisarts of de thuiszorg. Als een dokter bijvoorbeeld contact wil met een apotheker over een potentieel gevaarlijke combinatie aan medicijnen, moet die daarvoor omslachtiger te werk gaan dan nodig zou zijn met de juiste gekoppelde software. Van de apothekers gebruikt een schokkend aantal nog altijd de fax: 99 procent doet dat (zie artikel NRC). Omslachtig en onnodig.

Landelijk Schakelpunt versus Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Het Nictiz heeft in samenwerking met een aantal andere partijen onderzoek gedaan onder apothekers en hun eigen ICT systemen. Apothekers geven zelf aan te kampen met verschillende problemen, waarvan ‘niet goed gekoppelde informatiesystemen’ bovenaan staat.
Elke apotheek heeft eigen software, net als elk ziekenhuis, huisartsenpraktijk en thuiszorginstelling. Informatie die zorgverleners met elkaar willen delen over patiënten, komt vaak niet op de juiste plek terecht in de andere systemen. Voor dit probleem werd het Landelijk Schakelpunt (LS) bedacht: de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (het zogenaamde EPD, dat in 2011 verworpen door de Eerste Kamer, omdat het onvoldoende de privacy beschermde). Het is de taak van LS om te zorgen dat zorgverleners digitaal goed met elkaar kunnen communiceren. Ondanks dat 95 procent van de apotheken op het systeem is aangesloten, moet er voor contact met andere zorgverleners toch nog veelal op oude software worden vertrouwd. De organisatie achter het Landelijk Schakelpunt, Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, zegt hierover: “Dat zo veel apotheken zijn aangesloten op het LS, wil niet automatisch zeggen dat ze het ook allemaal al gebruiken. Daarvoor zijn nog aardig wat obstakels om te overwinnen. Zoals patiënten die iedere arts waarmee zij te maken hebben of krijgen, afzonderlijk toestemming moeten geven om informatie met andere medici te delen. En zelfs als de patiënt die toestemming netjes heeft verleend, kan het nog misgaan. Bijvoorbeeld als de huisarts nog niet is aangesloten op het systeem.

Veilig patiëntgegevens delen

De branchevereniging voor apotheken, KNMP, zegt in een reactie dat het voor de patiëntveiligheid vooral belangrijk is dat andere zorgverleners hun patiëntgegevens beter delen. Ziekenhuizen en (huis)artsen bijvoorbeeld delen nog altijd slechts op een summiere wijze hun patiëntgegevens met andere zorgverleners. Daardoor ontbreekt voor apothekers vaak vitale informatie, zoals de reden van voorschrijven van een medicijn, contractie-indicaties of de maag- of nierfunctie van de patiënt. Actuele en volledige patiëntgegevens zijn essentieel voor correct medicatieadvies en medicatiegebruik. Als die belangrijke gegevens ontbreken neemt de kans op medicatiefouten toe en dat schaadt de patiëntveiligheid.

Apothekers zeggen behoefte te hebben om patiënten ook zelf inzage te geven in hun patiëntendossier. Maar liefst 40 procent van de apothekers uit het onderzoek geeft aan dat hun patiënten nog geen inzage hebben in die gegevens. Dat is een gemist kans, omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat 80 procent van de patiënten die hun dossier onder ogen kregen, fouten ontdekten in hun eigen medicatiedossier. Er stonden dan bijvoorbeeld medicijnen op de lijst die patiënt niet (meer) slikt. Dat is natuurlijk onnodig en onveilig. Met de juist softwarekoppeling kan veel tijd bespaard worden maar vooral accurater worden gewerkt waardoor de patiëntveiligheid verbetert. En dat willen we allemaal.

Interesse in een gesprek over wat Senet voor u kan betekenen om uw patiënten informatiesysteem te koppelen met de software van andere zorgverleners? Aarzel dan niet en neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Geurt Jan van Ek

Contact met Senet

Senet Eindhoven
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
Bekijk op kaart

+31(0)40-2930395

KvK nummer: 17115078
Btw nummer: NL807989083B01