BLOG

Evenementen

Senet naar het MBO-congres

31 mei 2018

DUO organiseerde deze maand het MBO-congres in Amersfoort. Een evenement voor mbo professionals dat DUO in samenwerking met saMBO ICT, de MBO Raad, de SBB en het ministerie van OC&W organiseert. Collega’s Marcel, Edwin en Frank bezochten het congres om weer goed op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen binnen het mbo.

Tijdens het MBO-congres werden er workshops georganiseerd waarbij elke deelnemer kon kiezen welke vier workshops het beste bij zijn of haar vakgebied of interesse passen. Veel inspirerende sprekers gaven hun visie op beleid, vernieuwingen en thema’s die nu spelen in het mbo. Voor ons als applicatiebouwer met een focus op software voor het onderwijs, is het essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de sector.

mbo-congres-duo-marcel-edwin

Collega Frank deelt een stukje inhoudelijke kennis uit enkele interessante workshops die hij gevolgd heeft:

Alle studenten voor 1 april aanmelden

Jan Bartling, manager bij saMBO ICT vertelde dat er twee grote trajecten zijn rondom het aanmelden van studenten:

 1. VVA: vroegtijdig aanmelden, komt voort uit wettelijke eis.

Wet “Vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht”.

 1. CA: centraal aanmelden, komt voor uit ROC-brede wens/afspraak.

De wens voor een ‘Studielink’ voor het mbo.

Beide trajecten worden geleid door saMBO-ICT en de MBO-Raad.

VVA

Alle vo-scholen melden voor 1 april de potentiële mbo-gangers aan de woongemeente(n). De mbo-instellingen melden een aanmelding van een nieuwe student terug naar het vo en naar de woongemeente van student. Het doel daarvan is dat de gemeente en de vo instelling het inschrijven van de leerlingen kunnen volgen en stimuleren.

Om te voorkomen dat al deze instellingen apart moeten koppelen, komt er een centraal koppelpunt voor het mbo (saMBO-ICT), een centraal koppelpunt voor gemeenten, en een centraal koppelpunt voor het VO (Kennisnet). De aanbesteding voor de verschillende koppelpunten loopt nu af. De koppelpunten zijn in november klaar. Het klaarmaken van administratieve systemen en SI-systemen (SIS) is voor alle betrokken systemen klaar in november, met uitzondering van Iddink. Datum van afronden van Iddink is niet bekend. Nieuwe wet gaat niet worden uitgesteld, dus er moet een tijdelijke oplossing worden bedacht.

Centrale Aanmelding (CA)

Met de nieuwe juridische status van aanmelding (vroegtijdige aanmelding geeft aanvullende rechten voor toelating), worden er aanvullende eisen gesteld aan het aanmeldproces van mbo-instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan legitimatie.

Voordelen bij centrale aanmelding

 • Uniformiteit voor het aanmeldproces vanuit vo naar mbo, waardoor betere ondersteuning geleverd kan worden aan studenten
 • Identificatie met DigiD i.p.v. fysieke legitimatie
 • Beter inzicht in meervoudige aanmeldingen (studenten die zich bij meerdere mbo’s aanmelden)
 • Beter inzicht in de gehele studentenstroom

Roc’s gebruiken één van de volgende drie zaken voor aanmeldingen:

 • PortalPlus;
 • EduArte aanmeldmodule;
 • Eigen inhouse oplossing (meest populair).

saMBO-ICT heeft gemerkt dat de wensen van de scholen goed bij elkaar aansluiten. Alleen Hoornbeeck College heeft een wens die geen enkele andere mbo-instelling heeft, met specifieke aanleverende vo-scholen. saMBO-ICT doet samen met Berenschot een onderzoek naar de kosten voor CA, en gaat daarna nogmaals een ronde doen langs de mbo-instellingen of er dan nog steeds voldoende interesse is.

mbo-congres-duo-2

Webservices vooropleidingsgegevens

Frank Colstee en Sjoerdtje Hiemstra van de afdeling Analyse van DUO gaven een inhoudelijke sessie over het gebruik van webservices met vooropleidingsgegevens. Het doel daarvan is met de juiste gegevens instellingen ondersteunen bij het aanmeldings- en inschrijfproces.

Een instelling kan geautomatiseerd, via webservices, o.a. de volgende gegevens aanvragen over een (toekomstig) student:

 • Onderwijsdeelnames & onderwijsresultaten;
 • Startkwalificatie;
 • Indicatie hoeveel jaar de student al actief is binnen het mbo-onderwijs.

Deelnames en resultaten bestaat uit:

 • Laatst afgeronde of lopende opleiding binnen vo/vso/vavo/mbo/hbo/wo;
 • Alle deelnames aan bovenstaande onderwijsvormen;
 • Behaalde diploma’s, vakken en eindresultaten.
 • Behaalde (academische) graden.

Voor het ophalen van de gegevens is geen toestemming van de (toekomstig) student nodig. Het recht voor onderwijsinstellingen om deze gegevens op te vragen van DUO bij een aanmelding is wettelijk vastgelegd. Een roc kan via de webservice ook ‘abonneren’ op de gegevens van een (toekomstig) student. Hierbij wordt het roc digitaal ingelicht wanneer gegevens  van een student wijzigen. De volgende berichten zijn voorbeelden:

 • Aanmelding;
 • Verhuizing;
 • Diplomering;
 • Afmelding.

Een abonnement loopt 9 maanden, maar kan wel verlengd worden.

 

Al met al was dit een leerzame dag met interessante workshops en gesprekken. We hopen u te mogen ontmoeten bij een volgende bijeenkomst. Senet heeft besloten alle onderwijskennis te bundelen in een speciale onderwijsorganisatie: FirstKlas. FirstKlas levert standaard applicaties voor het onderwijs, zoals OERknal, FormuLeer en StageKompas. Op de FirstKlas website leest u hier meer over.

 

 

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Elbert de Bruin

Laat uw gegevens achter

We nemen contact met u op!

Zie onze privacyverklaring.