SCAB

Klaar voor wijziging Arbowet met nieuwe HRM module

Ondernemers doen graag waar zij goed in zijn: bouwen aan hun eigen onderneming. Hun vak uitoefenen. (Loon)administratie, fiscale administratie, automatisering en personeelsadministratie zijn helaas noodzakelijk en kosten de ondernemer veel tijd. Zeker om dit efficiënt te kunnen doen is specifieke kennis vereist en raak je zonder passende software sneller het overzicht kwijt.

SCAB is een zakelijke dienstverlener die ondernemers (met name uit de bouw) ondersteunt in hun bedrijfsvoering. Als financiële en administratieve partner maakt SCAB ook gebruik van geavanceerde software om zijn klanten te ondersteunen bij de dienstverlening. In deze case lichten we toe hoe Senet SCAB daarin al jaren bijstaat door middel van het ontwikkelen van vernuftige applicaties, met hier de HRM module van de Portal Personeel & Salaris in de hoofdrol. Bas de Witte, ICT manager bij SCAB, vertelt erover.

Portal Personeel & Salaris

SCAB heeft van het begin af aan eigen software gebouwd; dan wel in huis, dan wel middels externe hulp. Startend met AS400 en nu in een .NET omgeving. De software heeft een ondersteunende rol in de dienstverlening van SCAB, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de loonadministratie. Daarnaast heeft SCAB een portal voor alle relaties: Personeel & Salaris. De klant kan daarin veel zelf doen zoals contractgegevens wijzigen, salaris proforma’s doen en periodieke gegevens invullen. Ook kunnen er eenvoudig rapportages worden opgevraagd en uitgedraaid. SCAB draagt zorg voor het uitrekenen en uitbetalen van de lonen. De gebruikersgroep van deze module is breed: directeuren, administratie, p&o en soms werkt iemand van SCAB er nog een dag mee bij de klant. Alle klanten beschikken over een portal en kunnen er gebruik van maken.

Wens voor HRM module

In de organisatie was sowieso de wens om de portal Personeel & Salaris te voorzien van een nieuwe look & feel: net even iets moderner en frisser want hij ging al weer een tijdje mee. Bas merkte ook op dat er meer behoefte kwam aan het vastleggen van meer informatie bij de klanten. Ook zeker met het oog op de continu veranderende wet- en regelgeving. Daaruit ontstond de vraag naar een nieuwe HRM module voor de portal Personeel & Salaris. In die HRM module wordt bijvoorbeeld de administratie verzorgd omtrent opleidingen, documenten, contracten, ziekteverzuim en algemene demografische informatie. Van vast personeel maar indien gewenst ook mogelijk voor de flexibele schil.

De module werd nog niet zo lang geleden gelanceerd en de klanten reageerden positief. Nu moet het nog verder bekend worden en geïmplementeerd worden.

De HRM module biedt naast de verzorging van de administratie zoals hierboven genoemd ook een handige functie waarbij de uitgifte van middelen wordt bijgehouden. Zo weet de werkgever altijd waar zaken als laptops, telefoons, gereedschappen, etc. zijn. Alle werknemers van de klanten hebben ook een werknemersportaal. Daar kunnen ze bijvoorbeeld loonstrookjes raadplegen, hun jaaropgave downloaden en verlof aanvragen.

opleidingen-werknemer-hrmmodule

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Per 1 juli vindt er een wijziging in de Arbowet plaats (Wet verbetering Poortwachter). In de nieuwe wet is er vooral meer aandacht voor preventie en krijgen medewerkers en het medezeggenschaporgaan meer inspraak. Werkgevers krijgen meer verplichtingen en werknemers meer rechten. De regering wil arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en beroepsziekten zoveel mogelijk voorkomen. De bedrijfsarts krijgt de regierol in dit nieuwe beleid.

Zo krijgen werknemers in de nieuwe Arbowet bijvoorbeeld het recht om zelf, op eigen initiatief langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandigheden spreekuur. Ook mogen ze een second opinion aanvragen als ze twijfelen over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Een andere, onafhankelijke bedrijfsarts zal de kwestie dan opnieuw beoordelen. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat SCAB ruimte zag voor een verlengstuk van de HRM module om de dienstverlening hier omtrent uit te breiden en zo beter aan te sluiten op de nieuwe wet.

“We werken hiermee steeds meer naar een single point of entry: je hoeft maar op één plaats de informatie in te vullen. En je vindt ook op één en dezelfde plek alles terug omtrent je personeel.”

Edwin van Senet werd hiervoor ingeschakeld om een api te maken die de arbodienstsoftware voor verzuim integreert met de HRM module van Personeel & Salaris. “We werken hiermee steeds meer naar een single point of entry: je hoeft maar op één plaats de informatie in te vullen. En je vindt ook op één en dezelfde plek alles terug omtrent je personeel.” Om te voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter zijn verzuimstatistieken, ziekteverloop en rapportages perfect te monitoren. Dat zorgt voor zicht op de acties die de werkgever in het verzuimproces moet ondernemen.

Met het oog op de toekomst: “Natuurlijk blijven er altijd wensen voor de applicatie. Wet- en regelgeving staan niet stil en we blijven doorontwikkelen om dat stukje extra dienstverlening aan onze klanten te kunnen blijven bieden.”

Samenwerking met Senet

“We kozen uiteindelijk voor Senet vanwege de flexibiliteit, kundige mensen en denkwijze die past bij die van ons.”

Van een interne salaris module bij SCAB, naar een internetportal voor de klanten (Personeel & Salaris), naar een nieuwe look & feel voor deze portal en een HRM module in de portal. Senet is vanaf het begin betrokken geweest bij deze projecten en we hebben de groei dan ook samen doorgemaakt. Toen de wens voor een HRM module zich voordeed, merkte Bas dat deze module niet op korte termijn door henzelf gerealiseerd kon worden; er was hulp nodig. Bij enkele partijen werden offertes opgevraagd, waaronder bij Senet. “We kozen uiteindelijk voor Senet vanwege de flexibiliteit, kundige mensen en denkwijze die past bij die van ons”, aldus Bas de Witte, ICT manager bij SCAB.

Over SCAB

SCAB is een zakelijke dienstverlener die mkb-ers ondersteunt in hun bedrijfsvoering. Als financiële en administratieve partner biedt SCAB een breed scala aan diensten: van het voeren van loonadministratie tot fiscaal advies, accountancy en ondersteuning op het gebied van HRM. Het bedrijf is van oudsher gespecialiseerd in de bouwsector en is dan ook een gedegen kennispartner op die markt.

SCAB richt zich specifiek op het Midden en Klein Bedrijf en dan met name de bouwsector. In de bouw zijn de regels erg complex. SCAB wil graag dat bouwers ook gewoon kunnen bouwen en zich niet met al die wet- en regelgeving bezig moeten houden. Schoenmaker blijf bij je leest. Daar ligt ook de kracht van SCAB. Of zoals ze zelf zeggen: deskundig zijn, eenvoudig doen.

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Geurt Jan van Ek

Laat uw gegevens achter

We nemen contact met u op!Zie onze privacyverklaring.