Acture

Doorontwikkeling maatwerk applicatie voor verzuimbegeleiding en ZW-uitkering

Als werkgever kun je eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt een werkgever zelf de Ziektewet-uitkering voor (ex-)werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Ook als ze niet meer bij je in dienst zijn. Daardoor betaal je als werkgever geen premies meer aan het UWV en je houdt grip op je verzuimportefeuille. Als werkgever kun je dit proces ook bij een private onderneming verzekeren. Acture is marktleider in deze private uitvoering Sociale Zekerheid. Floor Ehrenburg, product owner bij Acture, vertelt in deze klantcase hoe Acture dit complexe proces borgt en hoe Senet daar op het gebied van applicatieontwikkeling en -beheer aan bijdraagt.

Borging van een complex proces

Floor vertelt: “Je kunt je voorstellen dat uitzendbureaus liever met uitzenden bezig zijn, maar dat ze het financieel wel aantrekkelijk vinden om eigenrisicodrager te worden. Acture kan dit voor je uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat die zieke persoon begeleid wordt, dat we de Ziektewet-uitkering uitbetalen en dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Dat is in een notendop wat we doen: private uitvoering van Sociale Zekerheid in de vorm van casemanagement en een uitbetaling van een uitkering aan een ziek persoon.”

“We hebben dit in eerste instantie geprobeerd met een softwarepakket gericht op arbodienstverlening, maar dit had geen betaalproces in zich. Echter, wilden we juist een softwarepakket waarmee we ook het betaalproces konden borgen. Die combinatie bestond niet; casemanagement en een betaalproces in één applicatie. Dus dat hebben we zelf moeten ontwikkelen: Klout7”.

Klout7 is Acture’s softwareapplicatie waarin jaarlijks zo’n 300 duizend ziekmeldingen worden geregistreerd. Ook de uitkeringen en alle taken die in het kader van verzuimbegeleiding door een casemanager worden uitgevoerd, worden geregistreerd in de applicatie. Floor geeft aan: “Het merendeel van de gebruikers van Klout7 zijn klanten van Acture. Echter zijn het de casemanagers die verreweg de meeste taken uitvoeren in de applicatie. Dit geldt ook voor de finance afdeling die verantwoordelijk is voor het betaalproces en de facturatiestroom die daarop volgt. 95% van het casemanagement en het finance proces worden geborgd en uitgevoerd in Klout7.” 

Software scan – toekomstgericht kijken

Klout7 is in 2013 in gebruik genomen. Senet kwam enkele jaren daarna in beeld bij Acture, omdat er een wens lag om de kwaliteit en de code van de Klout7 applicatie te laten checken. 

Floor wijdt uit: “We hebben Senet in eerste instantie gevraagd om te kijken naar: ‘Hoe is de applicatie en de code nu eigenlijk opgezet?’ en ‘Wat vinden we daarvan?’. Het resulterende rapport zette toch wel vraagtekens bij de opzet en de houdbaarheid van de applicatie. Het VNext programma is toen samen bedacht en we hebben Senet gevraagd dit in te voeren. VNext had en heeft als doel een toekomst-proof applicatie neer te zetten”.

Het VNext programma – vernieuwing van Klout7

Senet is voor dit project de samenwerking aangegaan met Bergler ICT. In goed overleg is er een scrum master aangesteld en is er in nauwe samenwerking met het huidige Klout7 beheerteam, een Devops team van ervaren ontwikkelaars neergezet. Dit team werkt volledig via de Agile gedachte en is klaar voor de toekomst. 

Floor vertelt: “Het heeft enkele iteraties gekost, maar Senet heeft dit proces heel goed begeleid. De scrum master heeft het proces in kleine stukjes gehakt en een solide Devops team neergezet door het bestaande team te laten samensmelten met de nieuwe ontwikkelaars. Dat is voor ons een grote meerwaarde geweest, dat je, naast het uitvoeren van het VNext programma, ook kijkt naar het inrichten van de werkprocessen en het neerzetten van een solide ontwikkelteam. “ 

Vervolgens is het team stap voor stap het VNext programma ook daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen. Floor legt uit: “Het VNext programma komt voort uit het feit dat we performance problemen kregen. We zijn toen samen met Senet gaan kijken naar: ‘Hoe moet Klout7 herschreven worden en hoe moet de architectuur er nu gaan uitzien om te kunnen voldoen aan de Acture kernwaarden van veiligheid, wendbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid?’. Daar zijn we nu stapsgewijs door middel van het VNext ontwikkelprogramma naartoe aan het bewegen.” 

Het VNext programma heeft de volgende uitgangspunten:

 • Modulair opbouwen
  Waarbij domeinen en functionele gebieden gescheiden worden in verschillende individuele (micro)services. Deze services zijn technisch onafhankelijk van elkaar waardoor het mogelijk is ze individueel te releasen en te schalen naar benodigde capaciteit.
 • Scheiden van verantwoordelijkheden
  Met het scheiden van verantwoordelijkheden over meerdere services wordt het onderhoud eenvoudiger, omdat wijzigingen in bepaalde services geen effect meer hebben op het hele systeem. Dit geeft meer vrijheid om veranderingen door te voeren zonder negatief effect op andere gebieden van het systeem.
 • Herbruikbaarheid vergroten
  Door de codekwaliteit te verhogen en het goed scheiden van verantwoordelijkheden kunnen sommige onderdelen beter hergebruikt worden, waar in het verleden vaak code werd gekopieerd en geplakt.
 • Automatisch testbaar
  Door het gewenste gedrag van de programmatuur vast te leggen in automatische (unit)tests geeft dit in de toekomst meer zekerheid om onderhoud / wijzigingen door te voeren. 

Senet als partner

De samenwerking tussen Senet en Acture wordt bestempeld als zeer positief. Floor vertelt: ”Senet is een heel bereikbaar bedrijf met korte lijnen. Op het moment dat je als klant iets wenst of wilt, dan wordt er gehoor aan gegeven en wordt er altijd met je meegedacht. Het is een geoliede machine en ze werken met goede mensen. Ze kijken echt naar hoe je processen kunt optimaliseren en waar je van elkaar kunt leren. Dat vind ik echt heel sterk.”.

Meerwaarde van het project

Floor concludeert: “Klout7 is nu een faciliterend systeem voor de casemanagers en finance afdeling, waar het, voordat we met het VNext programma begonnen, eigenlijk een noodzakelijke last was. We hebben samen met het Senet team in het VNext programma de oorzaken van slechte performance weten te elimineren. Nu is Klout7 voor de gebruikers een goed werkende applicatie. Vanuit het gebruikersperspectief zijn we op dit moment vooral nieuwe functionaliteiten aan het toevoegen en willen we ervoor zorgen dat de applicatie 100% van hun werkprocessen borgt.  Voor Acture is Klout7, zoals de applicatie nu werkt, van grote waarde omdat de applicatie onze core business nagenoeg volledig ondersteunt. Natuurlijk kan het altijd beter. Klout7 faciliteert binnen de Sociale Zekerheid een steeds bredere dienstverlening. We doen bijvoorbeeld niet alleen maar de Ziektewet maar ook de Wet WIA. Er zijn ook nieuwe uitgangspunten qua wetgeving bijgekomen en die zijn we aan het doorontwikkelen.  Daarnaast kijken we ook meer en meer naar (externe) klantwensen en hoe we die kunnen opnemen in het VNext programma. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze zaken ook met Senet voor elkaar gaan krijgen.”

 

Bent u op zoek naar een partner om uw bedrijfsprocessen te automatiseren? Senet heeft jarenlange expertise met het ontwikkelen en beheren van maatwerk softwaretoepassingen en wij kunnen u van een gedegen advies voorzien. Een vrijblijvende afspraak is altijd mogelijk!

Over Acture

Acture is sinds eind 2008 actief op de markt voor private uitvoering van de Ziektewet in de uitzendsector. Daarnaast voeren ze op deze basis voor werkgevers de WGA uit. In 2011 breidde Acture de dienstverlening uit naar de andere sectoren van Nederland. Met ruim 300.000 dossiers per jaar is Acture de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland.

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Geurt Jan van Ek

Laat uw gegevens achter

We nemen contact met u op!Zie onze privacyverklaring.