BLOG

Softwarebeheer

Oude software migreren naar nieuwe technieken

4 mei 2016

Nee, u bent echt niet de enige met verouderde software. Het komt bij veel meer bedrijven voor dan u wellicht denkt. De oude software voldoet niet meer aan de eisen van uw bedrijf, uw klanten en uw omgeving. Vaak wordt er niet tijdig gemigreerd vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan of het gebrek aan kundige ontwikkelaars om de klus te klaren. Hoe ouder de software is, hoe lastiger het ook is om software engineers te vinden die nog voldoende specialisatie hebben in die verouderde programmeertalen én daarnaast voldoende kennis hebben van de nieuwe programmeertalen voor een succesvolle migratie. Senet heeft daarvoor de juiste specialisten aan boord die zowel kennis hebben van verouderde programmeertalen, als hun weg weten met de nieuwe technieken om uw verouderde softwarelandschap weer geheel up-to-date te maken.

Momenteel is PHP 7.0. net nieuw uit en is dat een hot item voor migratie. Veel organisaties zijn op het moment aan het checken of de verouderde code van PHP 5.6 nog wel werkt of besteden dit uit aan een ICT specialist zoals Senet. Door de nieuw uitgebrachte major van PHP zijn ook onze software engineers druk bezig met het controleren en aanpassen van code voor onze klanten zodat alle software dadelijk weer geheel up-to-date is. Als je dit namelijk niet doet kunnen er bij de release van een major dingen ‘omvallen’ waardoor bepaalde functies niet meer werken.

Migreren versus herschrijven

Bij verouderde software is de eerste keus migreren of herschrijven. Het dilemma tussen software migreren of herschrijven is dan ook vaak aanwezig bij klanten waar men met verouderde software zit.

Bij herschrijven begint de programmeur eigenlijk helemaal opnieuw en dat komt dus overeen met nieuwbouw. Maar herschrijven heeft wel het voordeel dat de wensen van uw organisatie en de nodige functionaliteiten van de software nog eens onder de loep kunnen worden genomen.

Migreren is het omzetten van het systeem naar een nieuwe techniek, maar wel met dezelfde functionaliteiten als bij het oude systeem. Daar zit dus een belangrijk verschil met herschrijven. Migreren heeft dan weer als voordeel dat het oude systeem als referentie geldt.

Om de juiste keuze tussen deze twee te maken zijn veel meer aspecten relevant, maar daar zullen we ons in een volgend artikel op richten. Voor nu zullen we het verder over ‘oude software migreren’ hebben.

Uitdagingen migreren

De keuze om oude software te migreren wordt vaak gezien als omstreden omdat het uitgangspunt is ‘behoud van functionaliteit’ en alleen de techniek wordt omgezet naar een nieuwere. Daardoor wordt het in het vakgebied vaak gezien als ‘moeilijk’. Andere uitdagingen liggen in het verwachtingspatroon; er wordt vaak hogere kwaliteit verwacht dan bij een nieuwbouw traject. Het doortesten is immers al eens gebeurd en werd al eerder goedgekeurd.

Vaak is er binnen een organisatie sowieso niet genoeg capaciteit om een volledige migratie te doen, dus wordt dit in de regel uitbesteed. En die uitbesteding betekent in het algemeen nieuwe mensen, die krijgen dan op hun beurt ook weer een uitdaging met weinig of geen beschikbare documentatie over de werking van het systeem. De mensen die dagelijks met de systemen werken weten zelf wel hoe alles werkt maar officiële documentatie of standaardisatie van de systemen ontbreekt vaak bij veel bedrijven. Toch is dat voor een ervaren ICT partner geen obstakel; men heeft vaker met dat bijltje gehakt.

Het gevaar bij een migratie traject ligt in het feit dat het al snel teveel een herschrijftraject kan worden. In een migratietraject moet eigenlijk zo’n 80 procent gewoon direct omgezet kunnen worden. Het overblijvende deel is handmatig werk. Als er in een migratietraject veel meer dan 20 procent handmatig verricht dient te worden, dan moet je eigenlijk concluderen dat het geen geschikt migratietraject is. Een herschrijftraject is daarin eerder tegenovergesteld: we richten ons daar juist op het handmatige werk zoals het in kaart brengen van uw wensen.

Hulp nodig bij migreren of herschrijven?

Kunt u wel wat hulp gebruiken van een specialist bij het migreren of herschrijven van verouderde software? Is de release van PHP 7.0 voor u aanleiding voor een check om te zien of alle functies in uw systeem nog werken? Wij sparren graag met u om te kijken wat voor u de beste oplossing is. Een vrijblijvende afspraak is altijd mogelijk, onze software specialisten staan voor u klaar.