BLOG

Nieuws

Nieuws voor developers vanaf de Microsoft Build conferentie 2023

5 juni 2023

Microsoft organiseert elk jaar de Microsoft Build conferentie. Deze conferentie is gericht op softwareontwikkelaars en wordt gebruikt om het laatste nieuws te delen, nieuwe functionaliteiten te onthullen en best practices te tonen voor de Microsoft developer stack. In deze blog benoemen we een aantal interessante aankondigingen die Microsoft heeft gedaan.

Artificial Intelligence

Wie gehoopt had dat er tijdens de Build Keynote veel aandacht zou zijn voor Artificial Intelligence, die kwam niet bedrogen uit. Sterker nog, alle onderwerpen die besproken werden hadden betrekking op AI. In december raasde de ChatGPT-storm de wereld over, dat zal niemand ontgaan zijn. Microsoft heeft flink geïnvesteerd in OpenAI (de maker van onder andere ChatGTP). Tien miljard dollar om precies te zijn!! Dus ook wel logisch dat ze daar veel aandacht aan besteden.

Copilots

Eind 2021 werd GitHub Copilot geïntroduceerd. GitHub Copilot is een hulpmiddel dat je helpt om programmacode te schrijven. In de basis vertel je tegen Copilot wat je wilt maken (door het schrijven van commentaar) en vervolgens wordt er code gegenereerd door middel van Artificial Intelligence. Op GitHub Copilot komen we later nog even op terug, maar wat Microsoft tijdens de Build Keynote introduceerde was het generieke idee van een Copilot.

Een Copilot is dus een AI hulpmiddel dat je ondersteunt bij de taken die je wilt uitvoeren. Je bent zelf in controle (de piloot) en AI ondersteunt je daarbij. Een Copilot kan dus op verschillende applicaties of systemen toegepast worden, bijvoorbeeld op Windows. Je kunt dan aan de Windows Copilot (in normale mensentaal) vragen om hulp, bijvoorbeeld om meer gefocust te kunnen werken en de Copilot kan dan je notificaties uitzetten en je scherm op dark-mode zetten. Een ander voorbeeld is de Office Copilot,  die je kunt vragen om een samenvatting van het Word document te genereren.

 

 

GitHub Copilot heeft inmiddels ook diverse handige functies erbij gekregen. Zo kun je de copilot vragen om unittests voor je te schrijven, uitleg te geven over wat bepaalde code doet of zelfs bugs voor je op te sporen en deze vervolgens op te lossen. Het idee hierbij is (voorlopig) nog dat copilot je suggesties doet, die je zelf goed moet controleren en aanpassen naar wat je precies nodig hebt. Want jij bent de piloot.

 

 

Een ander krachtig voorbeeld van een Copilot is de Power BI Copilot. In Power BI is veel data beschikbaar, maar hoe maak je dat inzichtelijk? Met de Copilot kun je gewoon omschrijven wat je graag zou willen zien.

 

 

Vervolgens wordt dit door de Copilot vertaald in opdrachten voor PowerBI die er dan een mooi rapport van maakt.

 

 

Vervolgens kun je nog vragen stellen over deze data of omschrijvingen geven over hoe je het graag gevisualiseerd zou willen zien. De Copilot kan zelfs een tekstuele samenvatting geven van wat er te zien is in het rapport. Bijvoorbeeld een maandelijkse managementrapportage.

Deze Copilots kun je dus in de toekomst zelf bouwen en daarmee applicaties voorzien van AI hulp aan de gebruiker. De kracht van deze copilots is dus dat je ChatGPT gebruikt om de gebruiker in “normale mensentaal” te laten communiceren.

Plugins

ChatGPT kent alleen de informatie waarop hij getraind is. Op dit moment is dat informatie van het internet tot een aantal maanden geleden. Maar als je een goede AI assistent wilt maken, dan is het belangrijk dat ChatGPT ook over recente of contextuele informatie kan beschikken. Daarvoor wordt het mogelijk om plugins te maken voor ChatGTP. Een plugin is feitelijk een Rest API, met een manifest bestand waarin je ChatGTP laat weten hoe je Rest API aan te spreken is en welke informatie daar op te vragen is. 

Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n manifest.

 

 

Vervolgens kan ChatGTP deze informatie opvragen en gebruiken in zijn antwoorden aan de gebruiker.

Hieronder zie je een ChatGTP scherm waarbij de gebruiker vraagt om advies over klimschoenen. ChatGTP kijkt of er een Plugin beschikbaar is die daar iets over kan vertellen en roept vervolgens de Rest API aan met de term “Climbing shoes”.

 

 

De Rest API retourneert vervolgens informatie over klimschoenen en deze informatie wordt door ChatGPT vervolgens weer gebruikt in de context van het gesprek met de gebruiker om een mooi antwoord te formuleren.

 

 

Er is op dit moment nog een wachtlijst om plugins te kunnen bouwen, maar in de toekomst zal dit voor iedereen beschikbaar komen.

Documenten

Een Rest API is heel interessant voor gestructureerde data, zoals producten en andere gegevens die je bij een API zou kunnen opvragen. Maar vaak zit er ook heel veel interessante informatie in ongestructureerde dataopslag zoals documenten. Denk hierbij aan “algemene voorwaarden” of documenten die uitleg geven over een bepaalde context. ChatGPT kan deze niet opvragen via een Rest API, maar ze zijn wel interessant om te gebruiken in de context van een gesprek. Daarom is het mogelijk om documenten en andere data aan te bieden aan ChatGTP, zodat deze worden opgenomen in het model waarop de antwoorden worden gebaseerd.

 

 

Ik denk dat dit een zeer krachtige functionaliteit is om in te bouwen in een (web)applicatie. Een intelligente assistent die echt inhoudelijk antwoord kan geven over de context van de applicatie (documenten), gecombineerd met dynamische data (Rest API). Ik denk aan adviezen over producten, reizen, studieadvies, medische adviezen, juridische informatie, enz. 

 


Azure AI studio

Om dit alles in goede banen te leiden maak je gebruik van Azure AI studio. Hieronder zie je een overzicht, met daarin logic geschreven in python, diverse settings en managementmogelijkheden en een visuele weergave van de flow.

 

 

Vertrouwen

Sinds de introductie van ChatGTP zijn er ook veel zorgen over de kwaliteit, maar vooral ook over de veiligheid. Een aantal zaken kan Microsoft ook niet snel of volledig oplossen, maar duidelijk is dat er wel aandacht voor is.

 

 

In Azure AI studio kun je je AI model uitvoerig trainen en testen. Om te zorgen dat je Chat assistent (Copilot) niet enorm uit de bocht vliegt kun je de mogelijkheden inperken of controleren.

Conclusie

Artificial Intelligence is hier… en het zal voorlopig ook niet meer weggaan. Er zijn zeker uitdagingen voor de toekomst. Twee daarvan zijn: hoe kunnen we het zinvol inzetten? en hoe kunnen we het veilig gebruiken? Op de eerste vraag geeft Microsoft duidelijk antwoord met de mogelijkheden zoals hierboven beschreven. En dat is nog maar het begin. De komende jaren zal dit zeker nog uitgebreid en eenvoudiger worden. Op de tweede vraag over veiligheid is het antwoord minder duidelijk. Het is in ieder geval goed om te zien dat Microsoft hier aandacht voor heeft en zich beseft dat het erg belangrijk is. De eerste stappen zijn genomen… op naar de toekomst!

Je kunt op de Microsoft Build website de sessies terugkijken om te zien welke zaken Microsoft (verder) gepland heeft.

 

Meer informatie over Microsoft oplossingen, Azure of .NET?

Neem dan contact op met Christian. Hij wil je er graag alles over vertellen.

 

Bron: Microsoft Build Conference 2023

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Christian Peeters

Laat uw gegevens achter

We nemen contact met u op!Zie onze privacyverklaring.