BLOG

Achtergronden

Zend Framework

21 februari 2016

Een framework zoals Zend Framework is een raamwerk van functionaliteiten voor de programmeertaal PHP. Zo’n raamwerk is een hulpmiddel voor het schrijven van software. Zend Framework behoort tot de open-source raamwerken en is ontwikkeld door Zend Technologies. Het is onderdeel van het PHP Collaboration Project. Zend framework is dan ook een veel gebruikt framework bij Senet.

Om het Zend Framework eenvoudig te houden, is ervoor gekozen om zo’n 90% van de veelgebruikte componenten aan te bieden in het framework en de overige 10% aan de ontwikkelaar over te laten. Het gaat dan om de meer gecompliceerde elementen die meestal toch al bedrijfs- en/of applicatie specifiek zijn. De ontwikkelaar heeft dan alle ruimte zich daar op te focussen.

Zend-Framework-Logo