BLOG

Achtergronden

Wat is het verschil tussen PHP en .NET?

25 april 2018

Klanten die zich oriënteren op het laten ontwikkelen van een applicatie kunnen soms een uitdaging krijgen bij het kiezen van de ontwikkeltaal voor hun applicatie. U wilt ‘gewoon’ een werkend stukje (maatwerk) software, bijvoorbeeld voor een beter voorraadbeheer of om een administratie proces te automatiseren. Maar daarvoor moet eerst een aantal randvoorwaarden worden bepaald, zoals de keuze tussen .NET en PHP. Als u de volgende keer om tafel zit om de ontwikkeltaal te bespreken, komt u beslagen ten ijs na het lezen van dit artikel.

PHP versus .NET: ontwikkeltaal versus framework

PHP en .NET worden vaak met elkaar vergeleken, maar eigenlijk is dat geen geheel eerlijke vergelijking. PHP is een ontwikkeltaal, .NET is een framework. Als men een applicatie bouwt in het .NET framework, gebeurt dat middels een taal uit dat framework, zoals c# of c++. PHP heeft ook een framework: Zend. Als er dus in Zend framework een applicatie wordt gebouwd, wordt die geschreven in PHP. Vergelijk de ontwikkeltalen met de talen die mensen spreken: een boek kan worden geschreven in het Engels, Frans, Duits, etc. In een framework (raamwerk) zitten functies waarvan gebruik kan worden gemaakt. Het .NET framework kent andere functies dan het Zend framework.

code-php-of-.net

Open source versus betaald

PHP is een open source ontwikkeltaal. Open source wil zeggen vrij/gratis toegankelijk voor het publiek. De taal kan vrij worden gekopieerd en aangepast worden door de gemeenschap. Het .NET framework is een betaald platform van Microsoft. Bij de keuze voor .NET ben je voor een deel gebonden aan Microsoft producten. Bij open source heb je daar meer vrijheid in. Software ontwikkelaars hebben vaak een specialiteit: een bepaalde taal uit een framework. Soms beheersen ze meerdere gerelateerde talen. Enkele programmeurs zijn zowel bedreven in een open source ontwikkeltaal, als een taal van Microsoft.

Bij het ontwikkelen van een applicatie is het slim om eerst naar het framework te kijken en daarna een taal te kiezen. Het is geen vaststaand gegeven dat het één beter is dan het ander. Een goede software ontwikkelaar zal altijd per project specifiek kijken wat de beste optie is en u daarin adviseren. Twijfelt u over de beste keuze voor uw te bouwen applicatie? Wij adviseren u graag in een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Geurt Jan van Ek

Neem contact op

Zie onze privacyverklaring.