BLOG

Over Senet

Senet heeft het Privacyconvenant Onderwijs ondertekend

2 mei 2018

Senet is lid geworden van het Privacyconvenant Onderwijs. We zijn erg blij met deze stap gezien de applicaties die wij ontwikkelen voor het onderwijs.

Het Privacyconvenant Onderwijs (volledig: Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy) vertaalt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) naar de onderwijspraktijk. Er staan afspraken in over hoe we omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen.

Met het ondertekenen van het Privacyconvenant Onderwijs is het voor zowel scholen als aanbieders duidelijk wat de verwachtingen en afspraken zijn. Hierbij is de school leidend: die heeft de regie in het proces. De school is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij hoort ook het maken van goede afspraken met aanbieders van diensten die te maken hebben met persoonsgegevens. Met dit privacyconvenant staan scholen er niet alleen voor en uiten de deelnemende partijen hun oprechte en gemeenschappelijke zorg om de school in staat te stellen die verantwoordelijkheid en regie vorm te geven.

Deelnemers Privacyconvenant Onderwijs

Vanuit het onderwijs hebben de PO-raad, VO-raad en MBO-raad het privacyconvenant al ondertekend namens alle schoolbesturen uit die sectoren. Ook veel leveranciers van software voor het onderwijs zijn ondertussen al lid geworden van het convenant. Alle deelnemers vindt u terug op de website van het Privacyconvenant Onderwijs. Momenteel (april 2018) zijn ongeveer 220 leveranciers van producten en diensten voor het onderwijs aangesloten en hebben ze het privacyconvenant ondertekend.

Verwerkersovereenkomst volgens de regels van de AVG

De partijen die het convenant hebben ondertekend kunnen op basis daarvan gebruiken maken van het voorbeeldmodel verwerkersovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst is verplicht onder de nieuwe privacywetgeving (AVG). Het Privacyconvenant Onderwijs biedt een modelovereenkomst die bij gezamenlijk gebruik door leveranciers en scholen zorgt voor een betrouwbare manier van omgaan met leerlinggegevens. De vernieuwde modelovereenkomst (april 2018) is AVG-proof en aangepast op de terminologie uit die nieuwe wet, evenals geschikt gemaakt voor het mbo.

Senet vindt het belangrijk om als leverancier betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in de markt én die op het gebied van wet- en regelgeving. Middels het ondertekenen van het privacyconvenant maken wij dit ook kenbaar naar de buitenwereld en in het bijzonder naar onze onderwijsklanten.

Van Senet naar FirstKlas

Senet heeft besloten alle onderwijskennis te bundelen in een speciale onderwijsorganisatie: FirstKlas. FirstKlas levert standaard applicaties voor het onderwijs, zoals OERknal, FormuLeer en StageKompas. Op de FirstKlas website leest u meer.

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Theo Bieger

Neem contact op

Zie onze privacyverklaring.

Contact met Senet

Senet Eindhoven
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
Bekijk op kaart

+31(0)40-2930395

KvK nummer: 17115078
Btw nummer: NL807989083B01