BLOG

Achtergronden, Nieuws

.NET Framework

3 december 2015

Het .NET Framework (wordt uitgesproken als ‘dot net’) is een software framework dat is ontwikkeld door Microsoft en vooral op Microsoft Windows draait als een closed source systeem. De Common Language Infrastructure is de officiële naam voor .NET Het .NET framework bevat een groot aantal klassen (ook wel bekend als Framework Class Library, FCL) die een software engineer kan benutten bij het maken van programma’s. Daarnaast heeft het een virtual execution system (VES) en wat compilers die broncode kunnen omzetten naar Microsoft Intermediate Language (MSIL, een tussentaal). Die MSIL code wordt dan weer door de Common Language Runtime (CLR) omgezet naar een machinecode en vervolgens uitgevoerd. De FCL (Framework Class Library) en CLR (Common Language Runtime) vormen samen het .NET Framework. Doordat .NET volledig in publieke ECMA-standaarden is beschreven, is het niet alleen maar voor Microsoft-toepassingen. Het is beschreven in ECMA-standaard 335, de nieuw ontwikkelde taal C# in ECMA-standaard 334.

Geschiedenis

Microsoft begon met de ontwikkeling van het .NET framework in de late jaren negentig, eerst onder de naam van Next Generation Windows Services (NGWS). In de late jaren nul, werden de eerste beta versies van .NET 1.0 uitgebracht.

.NET vs Java

De Microsoft .NET technologie is zichtbaar geïnspireerd door Java. Het .NET framework verenigt de voordelen van de Java-principes met een grote uitwisselbaarheid met de al bestaande programmeeromgevingen van Windows. Dit maakt het tot een heel interessant platform voor ontwikkelaars van software die vroeger in Visual Basic of C++ werd gemaakt.

Programma’s worden in .NET gecompileerd tot een tussentaal (Common Intermediate Language, ook bekend als CIL), net als bij Java het geval is. Die wordt dan weer uitgevoerd door de Runtime Engine, een VES. Die kan in Java vergeleken worden met de Java Virtual Machine. Dit geeft een abstractie van de onderliggende machine, wat het mogelijk maakt veel verschillende programmeertalen te ontwerpen voor eenzelfde basis.

Programmeertalen voor het .NET framework

De programmeertalen gericht op het .NET framework kunnen weer in twee groepen worden onderverdeeld: programmeertalen specifiek gericht op .NET en programmeertalen met een versie voor .NET. Bij talen specifiek gericht op .NET kun je denken aan ASP.NET, C# (uitgesproken als C Sharp), C++.NET, Visual Basic.NET, IronPython en Delphi.NET. In de catergorie talen met een versie voor .NET vallen onder andere Ruby, Visual Objects, Python, Boo en COBOL.

Mono

Hoewel Microsoft-implementaties alleen worden ontwikkeld voor Windows, bestaan er ook open-source implementaties van .NET. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is Mono, opgezet met als specifiek doel ‘het programmeren in .NET voor Linux ondersteunen’.  Mono (gesponsord door Novell) werkt wel maar de ontwikkeling loopt helaas hier en daar wel achter op de continue uitbreidingen in Microsoft-implementaties. Er wordt nog steeds gewerkt aan Mono zodat het een volwaardig open-source-implementatie alternatief voor Microsoft .NET technologie kan worden. Naast Mono wordt ook Portable.NET ontwikkeld: een onderdeel van het DotGNU project. De alternatieven kunnen dan worden geïnstalleerd op andere platformen zoals Linux en FreeBSD.

(Web)applicaties

De tijd dat een complexere applicatie alleen via dekstop toegankelijk was, zijn voorbij. Tegenwoordig kunt u ook grotere applicaties zoals boekhoudpakketten en registratietools in een webapplicatie laten draaien. Senet biedt mogelijkheden om zowel web- als desktopapplicaties te ontwikkelen door middel van .NET technologie. Dat biedt een stabiele basis van Microsoft waar u op kunt bouwen.

Ontwikkelmogelijkheden

Senet kan software ontwikkelen in zowel C# .NET als het open-source PHP systeem. Wij hebben in beide technieken verschillende kundige software engineers in huis. Zowel voor detachering als projectwerk kunt u de wensen bij ons neerleggen zodat wij met de meest geschikte oplossing uw organisatie verder kunnen helpen. Senet ontwikkelt niet alleen software maar voorziet u ook van advies wat in uw specifieke situatie de beste technische oplossing is. Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden op technisch gebied van software ontwikkeling, nodig ik u van harte uit contact met ons op te nemen, wij kijken uit naar uw telefoontje.

Contact met Senet

Senet Eindhoven
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
Bekijk op kaart

+31(0)40-2930395

KvK nummer: 17115078
Btw nummer: NL807989083B01