BLOG

Databeveiliging, Privacy

Middels intelligent automatiseren de werkplek van de toekomst creëren

3 juli 2019

Dat onze werkplek aan het veranderen is, is geen nieuws. Maar dit gebeurt sneller dan ooit en automatisering heeft hierbij een cruciale rol. Sommige banen of delen van functies zullen in de toekomst niet meer bestaan omdat ze gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Dat heeft ook gevolgen voor werkplekken. Waar je vroeger kon denken aan een rekenmachine die handmatig rekenwerk uit handen nam, zijn er nu robots en is er kunstmatige intelligentie om werk uit handen te nemen.

De uitdagingen zitten hierbij niet alleen op ‘hoe werken we hiermee?’. De software wordt zo slim dat we ook moeten nadenken over hoe we de software nog de baas kunnen. Hoe we alles nog kunnen begrijpen en managen. Dit is zeker bij kunstmatige intelligentie een belangrijke discussie. Er zijn mensen die van mening zijn dat mensen beter beslissingen kunnen nemen door onze unieke empathie. Er zijn ook mensen die vinden dat machines ondertussen slimmer zijn dan wijzelf en zij betere, weloverwogen beslissingen kunnen nemen doordat ze alle feiten met elkaar kunnen vergelijken en volledig objectief kunnen oordelen. Dan zijn er nog mensen die vinden dat de mens en de computer vooral samen moeten werken voor het beste resultaat.

AVG vraagt andere mindset

Automatiseren is ons werk: wij zorgen er middels applicaties voor dat mensen hun werk beter en sneller kunnen doen. Dat is mooi, je kunt echt iets bijdragen aan de efficiëntie van een organisatie. Maar het zorgt ook voor uitdagingen. Mensen moeten soms een andere werkwijze aanleren terwijl ze soms al vele jaren hetzelfde doen. Dat vraagt om een goede begeleiding in het implementatieproces. Daarvoor hebben we coaches in dienst die uw medewerkers daarin trainen en begeleiden. Maar het beste resultaat behalen we samen: wij leveren de helpende hand in de vorm van een vlot systeem, u kunt helpen door het draagvlak te creëren bij de collega’s voor de verandering.

Via de achterdeur

Door de AVG zijn we met z’n allen ook veel bewuster geworden van de data die we opslaan en gebruiken. Omdat er steeds meer met applicaties gewerkt worden, komen er ook steeds meer gegevens in verschillende systemen. We moeten steeds bewust zijn waarom we bepaalde data opslaan en kijken hoe we de hoeveelheid en gevoeligheid kunnen terugdringen. Dat gaat niet alleen om het minder opslaan van gevoelige data, maar ook om de beveiliging. Natuurlijk zorgen wij voor veilige software, maar hoe wordt omgegaan met de sleutel tot de kluis is ook heel belangrijk. We kunnen het nog zo goed beveiligen, als mensen wachtwoorden op post-its laten slingeren of hun laptop open laten staan als ze hun werkplek even verlaten, zet je als het ware je achterdeur open als je boodschappen gaat doen. Bewustwording en herhaling zijn hier vaak letterlijk ‘key’. Omdat uiteindelijk de organisatie verantwoordelijk is voor een datalek en niet een losse medewerker, is het des te belangrijker alle collega’s ‘aan boord’ te krijgen. Hulp nodig bij het automatiseren van werkprocessen en de bijbehorende datasensitiviteit? Senet helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter

We nemen contact met u op!Zie onze privacyverklaring.