BLOG

Achtergronden

Kwaliteitsborging raakt onderwijskwaliteit

26 april 2017

Kwaliteitsborging raakt onderwijskwaliteit. Dat komt naar voren uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs. Opleidingen met een voldoende beoordeling op gebied van kwaliteitsborging hebben ook vaker hun onderwijs- en examenproces op orde en zij hebben gemiddeld hogere opbrengsten: zij bieden beter onderwijs aan hun leerlingen of studenten. Helaas zijn er ook nog veel instellingen die kwaliteit nog niet voldoende borgen (ongeveer 1/3 van de instellingen, zie pag. 150 uit ‘De Staat van het Onderwijs 2015/2016’). De oplossing is een kwaliteitszorgsysteem dat ook in de teams herkenbaar en verankerd is.

Onderwijskundig leiderschap

Kwaliteitsborging en hoe dat geregeld is, heeft invloed op onderwijs- en examenkwaliteit. Het belang van betrokkenheid van alle medewerkers bij de kwaliteit van het onderwijs, is terug te zien op opleidingsniveau. Hoe meer aandacht wordt besteed vanuit de medewerkers in kwaliteitszorg, hoe sterker de kwaliteitsverbetering. Echter denken in het algemeen niet alle lagen in de organisatie hetzelfde over hoe je het beste onderwijs- en examenkwaliteit kan borgen en het proces kan verbeteren. Daardoor is het doorvoeren van verbeteringen ook lastig en niet optimaal. Op instellingsniveau is dan al nagedacht over de kwaliteit en wordt er richting aan gegeven maar op opleidingsniveau heeft dat dan (nog) niet het gewenst/gehoopte effect. Goed onderwijskundig leiderschap kan helpen om alle neuzen in de organisatie dezelfde kant op te krijgen en de manier van denken over onderwijs- en examenkwaliteit gelijk(er) te krijgen en men daar ook naar handelt.

Examinering

Afname en beoordeling van praktische beroepsexamens gebeurt vaak in een reële beroepscontext. Maar de betrouwbaarheid van zowel de afname als de beoordeling is in 20% van de gevallen niet in orde (Staat van het Onderwijs 2015/2016, pag. 149). Dat is een risico voor de waarde van de diploma’s. Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan dit probleem:

  • Afnamecondities in de beroepscontext
  • Deskundigheid en/of onafhankelijkheid van de assessoren
  • Inadequate beoordeling(sprocedure)
  • Ontbreken van een visie op examineren

Drie uitgangspunten bij kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg binnen een onderwijsinstelling kent drie uitgangspunten (Oomens et al., 2015):

  • Gericht op zowel de processen binnen het onderwijs als op de uitkomsten daarvan
  • Een systematische aanpak met als resultaat wat de instelling wanneer, hoe en waarom heeft gedaan
  • Niet alleen kwaliteit vaststellen maar deze ook bewaken en verbeteren

Relatie tussen kwaliteitsborging en onderwijskwaliteit

Er is een relatie tussen juiste kwaliteitsborging door het bestuur en de mate van kwaliteit van het onderwijs. Als er tekortkomingen worden geconstateerd tijdens een inspectieonderzoek, dan wordt het schoolbestuur daarop aangesproken. Het bestuur heeft de ruimte om te opereren binnen de gestelde financiële randvoorwaarden. Met andere woorden; als er een krimp komt in studentenaantallen, heeft dat invloed op de financiële situatie en daarmee mogelijk op de kwaliteit van het onderwijs. Het is dus zaak om vooruit te kijken boven op de kwaliteitsborging te zitten.

Van visie tot uitvoering

Als de visie op kwaliteitsborging is vastgesteld en neuzen dezelfde kant op zijn, kan een (maatwerk) applicatie uitkomst boeken met een workflow op maat om ieder door het proces te leiden en de werkwijze constant te houden. Zo werkt iedereen op dezelfde manier en houd je te allen tijden overzicht. Senet is specialist in het ontwerpen van software applicaties voor het stroomlijnen van administratieve processen, met een focus op het onderwijs. Zowel met maatwerk oplossingen als onze recent gelanceerde standaard applicaties zijn wij de kwaliteitspartner voor het onderwijsinstellingen. Meer weten? Neem dan zeker even contact op met onze collega Edwin Willemse om te sparren over software voor kwaliteitsborging.

Senet heeft besloten alle onderwijskennis te bundelen in een speciale onderwijsorganisatie: FirstKlas. FirstKlas levert standaard applicaties voor het onderwijs, zoals OERknal, FormuLeer en StageKompas. Op de FirstKlas website leest u meer.

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Edwin Willemse

Contact met Senet

Senet Eindhoven
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
Bekijk op kaart

+31(0)40-2930395

KvK nummer: 17115078
Btw nummer: NL807989083B01