BLOG

Applicatiebeheer

Goed applicatiebeheer begint al bij het ontwerp van software

8 juni 2021

Deze blog is een vervolg op eerdere publicaties waar we zijn ingegaan op hoe je met maatwerk software businesskansen en concurrentievoordelen kunt realiseren. Het is één ding om zo’n toepassing te maken, maar mogelijk nog belangrijker deze te onderhouden. Immers processen veranderen. Het applicatielandschap verandert, wetgeving kan nieuwe eisen stellen aan applicaties en last but not least ligt het voor de hand dat je in de toekomst ook nieuwe functionele eisen gaat stellen. Dat betekent dat jouw applicatie in beweging is en dat je daarbij moet kunnen rekenen op een betrouwbare leverancier die je daarbij ondersteunt en adviseert. Een leverancier waar je op kunt terugvallen. Proactief applicatiebeheer zorgt ervoor dat de continuïteit beter geborgd is. Waar moet je daarbij op letten? Wat zijn de voorwaarden waar je applicatie, eigen organisatie en leverancier aan moeten voldoen om dit mogelijk te maken? 

Voorwaarden

Allereerst is daar de maatwerkapplicatie zelf. Het is natuurlijk evident dat de basis goed is. Zowel functioneel als technisch. Het eerste heeft te maken met wat je ermee wilt bereiken.
Onze ervaring is dat het opstellen van functionele eisen het best werkt als je uit alle relevante gelederen van je organisatie medewerkers afvaardigt die hier gemeenschappelijk consensus over bereiken. Het gaat dan zowel om het management als de operationele organisatie. Het is prettig als je daarbij terzijde wordt gestaan door de softwareleverancier die je kan adviseren over de impact van bepaalde keuzes en gewenste functies op  je software oplossing.

Het technisch ontwerp is uiteraard iets dat de leverancier maakt. Het bepaalt hoe goed de applicatie werkt en hoe goed deze te beheren is . Bij het realiseren van een goede maatwerkapplicatie houd je in je keuzes al zoveel mogelijk rekening met wat er eventueel kan veranderen. Daarnaast werk je met bouwblokken waardoor een wijziging niet in je gehele applicatie behoeft te worden aangepast. Door een efficiënt en toekomstgericht ontwerp zorg je er daardoor ook voor dat je de kosten in de hand houdt. Zie ook onze blogs ‘Maak maatwerk software eenvoudig met bestaande bouwblokken’ en  ‘6 tips om de kosten van maatwerksoftware te verlagen’.

Overigens hoeft het niet zo te zijn dat de functionele eisen en het technisch ontwerp in beton gegoten zijn. Vaak verandert gaandeweg het project een deel van de eisen en wensen, omdat deze vooraf soms moeilijk te bepalen zijn. Projecten worden daarom over het algemeen ‘Agile’ aangepakt met een intensieve interactie tussen klant en leverancier. Deze ‘lenigheid’ (agility) is ook van belang na het ontwikkeltraject, wanneer de applicatie in beheer wordt genomen.

Wanneer we het hebben over applicatiebeheer dan is de structuur waarin dat plaatsvindt heel belangrijk. Is er een servicedesk waar de gebruiker nieuwe wensen (changes) kan aanmelden? Hoe snel koppelt de leverancier hierover terug? Op welke wijze gebeurt dit? Het is prettig wanneer je als leverancier in eerste instantie de inhoud van de change kunt doorspreken met een functioneel beheerder. Op basis daarvan kun je een begroting maken waar het management van de klant een beslissing over kan nemen.

Software werkt alleen met goed applicatiebeheer

Het is dus heel interessant om te onderzoeken wat maatwerk software kan bieden om bepaalde voordelen te realiseren. Maar verlies daarbij nooit de continuïteit uit het oog. Vaak zijn bedrijfskritische processen geautomatiseerd. Verstoring van de goede werking ervan kan verstrekkende gevolgen en schade opleveren. Het kunnen vastlopen in functionaliteit bepaalt de levensduur van de applicatie en daarmee het rendement van je investering. Mogelijk het allerbelangrijkste argument om applicatiebeheer goed in te regelen is de gebruikerstevredenheid. Hoe frustrerend is het immers als bepaalde functies niet werken zoals je het had bedacht? Dat vervolgens niemand zich geroepen voelt deze issues op te lossen. Of nog erger als deze problemen niet oplosbaar zijn. Soms is dan een gevolg dat gebruikers de applicatie überhaupt niet gebruiken. Dat is niet wat je wilt. Besteed daarom bij het ontwerp van de maatwerk software voldoende aandacht aan hoe je dat kunt beheren.

Meer informatie?

Wilt u ook meer inzicht in uw situatie en in de mogelijkheden omtrent automatisering van uw bedrijfsprocessen? Neem contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak voor een intake en Senet scan. Voor meer informatie over de mogelijkheden bij Senet op het gebied van beheer, onderhoud en/of hosting bekijk ook eens onze dienstenpagina Applicatiebeheer

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Geurt Jan van Ek

Laat uw gegevens achter

We nemen contact met u op!

Zie onze privacyverklaring.