Droom en Daad conferentie 2017

Afgelopen 4 en 5 april zijn onze collega’s Marcel Bink en Marcel Maes naar de Droom en Daad conferentie van het Centrum voor Innovatie (CVI) geweest. Twee inspirerende dagen voor het mbo waarbij lezingen, workshop en ontmoetingsmomenten werden georganiseerd in een locatie die altijd tot de verbeelding spreekt: de Efteling.

Een waardevol netwerk

De Droom en Daad conferentie onderstreepte maar weer hoe sterk en betrokken de mbo community is en we zagen dan ook veel bekende relaties van ons. Naast de goede bekende contacten en het aanhalen van bestaande banden, hebben we ook met interessante (voor ons) nieuwe mensen kunnen spreken. Bijvoorbeeld van collega partijen in software ontwikkeling zoals Educus en Xedule en contacten binnen de mbo raad. We hebben tijdens deze conferentie weer een beter beeld gekregen wat wij als Senet nog moeten doen om die goede expertpartner te worden in het onderwijs en dan met name voor het mbo.

LOB, BPV en stage

Belangrijke onderwerpen tijdens de Droom en Daad Conferentie waren LOB, BPV en stage. Het is belangrijk in het voortgezet onderwijs dat Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) aansluit op de BeroepsPraktijkVorming (BPV) in het beroepsonderwijs. Het voortgezet onderwijs moet vanaf 2018 gaan examineren op LOB activiteiten. Dat kan bestaan uit een stage, lezing met verslag, opdrachten, etc. Dat zal echter ook betekenen dat als een leerling slaagt voor zijn LOB activiteiten, die te allen tijde op een mbo instelling aangenomen moet worden, zonder intake. Maar om dit proces soepel te laten verlopen, zal die informatie over het examineren van het LOB en de resultaten daarvan bij het mbo terecht moeten komen. Er is nu geen automatische stroom van informatie hierover van het vo naar het mbo. Een software applicatie kan hierbij helpen om dit te reguleren.

Focus op software voor het onderwijs

Wat verder interessant was voor ons als ICT partner voor het onderwijs, was de uitdaging in het mbo omtrent het regelen en examineren van stages voor de leerlingen. Het is een grote operatie om voor alle leerlingen passende stages te vinden, dat te administreren, eisen voor te stellen en te examineren. Wij zien dit als een mooie uitdaging om ons product StageKompas, dat als standaard applicatie is ontwikkeld voor het vo, verder door te ontwikkelen om ook hulp te bieden aan het mbo met het organiseren van stages.

StageKompas

StageKompas helpt bij het gehele proces en de stappen van alle betrokkenen: het zoeken en reserveren van de gewenste stage door de leerling, het goedkeuren van de stage en examinering van door de docent, de administratieve handelingen van het stagebureau of administratieve afdeling van de school en het toevoegen van stages door bedrijven en organisaties. Uiteraard in een gebruiksvriendelijk systeem waarbij elke doelgroep alleen dat ziet dat voor hem/haar relevant is. Dit soort signalen uit onze doelgroep zijn voor ons erg waardevol om precies dat te ontwikkelen waar in het onderwijs behoefte aan is.

cvi4

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Marcel Maes