ICT studies in Groningen steeds meer in trek: ook bij vrouwen

ICT studeren wordt steeds hipper, ook voor vrouwen. En dat is een geweldige ontwikkeling, want er is een enorme vraag in Noord-Nederland naar IT-specialisten. Het is dan ook heel mooi dat steeds meer vrouwen ICT studeren! Het is een misverstand om te denken dat het een studie is voor nerds. Integendeel: de inbreng van vrouwen met hun communicatieve vaardigheden is juist erg welkom, en er zijn veel onderdelen in de ICT-opleidingen die juist voor vrouwen zeer aantrekkelijk zijn”, aldus Trijnie Faber, directeur van het Instituut voor Communicatie, Media & IT aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit vertelt ze in het kader van een interview met Samenwerking Noord.

Faber heeft niet alleen veel kennis over de algemene belangstelling voor ICT gerelateerde studies, ze weet ook specifiek hoe de dames erover denken. Ze is er helemaal voor om meer vrouwen in het ICT onderwijs te krijgen. Niet alleen omdat de arbeidsmarkt schreeuwt om nieuwe krachten maar juist ook omdat diversiteit in organisaties goed is. Dat geldt voor alle organisaties en alle beroepsgroepen. Maar in het vakgebied van ICT is de balans tussen man en vrouw echt erg scheef.

Mannen en vrouwen hebben verschillende kwaliteiten. Eén van die verschillen heeft volgens Faber te maken met de communicatieve vaardigheden. Vrouwen hebben over het algemeen betere communicatieve en verbindende vaardigheden dan mannen. Dat is nou net wat nodig is in de ICT. Daarnaast kunnen vrouwen zich beter verplaatsen in anderen, wat nuttig is gericht op het hebben van oog voor de gebruiker. Wat de productontwikkeling van ICT bedrijven dan weer ten goede komt, aldus Faber.

Toenemende belangstelling

Mevrouw Faber merkt een stijging in het aantal geïnteresseerden voor de ICT-opleiding, en zeker ook bij vrouwen. “De belangstelling stijgt nu al zo’n jaar of twee. Dat zien we ook duidelijk tijdens de open dagen. Misschien heeft dat ook te maken met het feit dat ICT in steeds meer sectoren zichtbaar wordt: in alle beroepen krijg je in meer of mindere mate te maken met ICT.

Daarnaast worden er ook steeds meer evenementen omtrent techniek speciaal voor meisjes georganiseerd om hen kennis te laten maken met ICT en het vooroordeel dat het enkel een mannenwereld is, weg te nemen.

Programmeren als verplicht vak op school?

Op de vraag of het een goed idee is om ICT of programmeren als verplicht vak op school in te voeren, antwoord Faber bevestigend. Zo voorkom je dat een hele generatie afgestudeerden analfabeet zijn wat betreft ICT. Op dit moment zijn er al organisaties en samenwerkingsverbanden zoals Codepact bezig om dit te realiseren. Maar ook de PABO van de Hanzehogeschool is hiermee bezig. Een positieve ontwikkeling want om het in te voeren op scholen heb je natuurlijk ook kundige docenten nodig.

ICT studies zijn hot

Faber constateert bij haar op school een grote toename in de belangstelling voor de ICT studies. Zowel bij mannen als bij vrouwen. “Drie jaar geleden waren er zes eerstejaarsklassen voor ICT. Nu maar liefst veertien en het lijkt erop dat we op vijftien zullen uitkomen. Dat is natuurlijk fantastisch en gaat een flinke boost geven aan de noordelijke arbeidsmarkt. Een probleem? Voldoende gekwalificeerde docenten vinden om alle geïnteresseerden les te geven. Maar dar vinden we allicht een oplossing voor, aldus Faber.