Het onderwijs in 2020: datagedreven en meer do-it-yourself (DIY)

Als we even een sprong vooruit maken naar 2020, welke rol speelt technologie dan op dat moment in het onderwijs? Technologie zal nog veel meer aanwezig zijn dan nu het geval is en op een positieve manier de leermiddelen beïnvloeden, waardoor leerlingen steeds meer met leermateriaal werken dat zich aanpast aan hun persoonlijke behoeften. De rol van de leraar wordt anders: van een grote kennis overdragende rol zal hij/zij meer in een coachende rol kruipen en minder nakijkwerk hebben. Daar kan de technologie immers een groot deel van overnemen.

Onderwijs wordt meer maatwerk

Ook de computer en het programmeren van software krijgen naar verwachting een duidelijkere plek in het onderwijs. Het is voor kinderen van nu steeds belangrijker om niet alleen te weten hoe daar mee om te gaan, maar ook om te kunnen programmeren aangezien dat de toekomst heeft. Dat maakt de kinderen veel zelfstandiger en geeft meer kansen op de arbeidsmarkt. Je ziet deze ontwikkeling nu al, waarbij kinderen op een laagdrempelige manier, spelenderwijs kennis mogen maken met programmeren. Dit gebeurt nu nog met enthousiaste vrijwilligers en dient verder gestandaardiseerd te worden zodat dit opgenomen wordt in het curriculum van elke (basis)school.

Kinderen zullen in 2020 veel meer zelf kunnen bepalen hoe ze willen leren. Ze stellen hun eigen digitale rugzak samen en hun persoonlijke leeromgeving. Die leeromgeving bestaat niet alleen uit alle formele systemen van de school, zoals de elektronische leeromgeving, maar integreert ook platformen van daarbuiten, zoals social media. Er wordt verwacht dat deze combinatie binnen nu en 2 jaar al een grote vlucht zal nemen.

Datagedreven Onderwijs

Datagedreven Onderwijs gaat erom dat data en technologie zo wordt ingezet dat het de leraar ondersteunt bij het geven van onderwijs, maar bijvoorbeeld ook de scholen bij het doen van voorspellingen over drop-outs. Onderwijs kan meer op maat worden aangeboden en de leerling kan leren in een digitale leeromgeving die past bij zijn of haar wensen en leerdoelen.

Als onderdeel van Datagedreven Onderwijs is er Learning Analytics. Dan gaat het over het meten, verzamelen en analyseren van data tijdens het leerproces van leerlingen en daar vervolgens over rapporteren voor nieuwe inzichten. Dit is eigenlijk een soort Big Data, maar met de focus op het leerproces en nieuwe inzichten voor leerling, docent en schoolbestuur. Deze technologie zou volgens kennisnet over minder dan 8 jaar al mainstream kunnen zijn in het onderwijs.

diy-robot1

Do-It-Yourself (DIY) onderwijs

Do-It-Yourself onderwijs is precies wat het letterlijk vertaald betekent: leren door zelf te doen. Door zelf bijvoorbeeld op een laagdrempelig niveau spelenderwijs te knutselen met techniek of programmeren, leren kinderen wat die technologieën inhouden. Daarnaast ontwikkelen ze ook meteen algemene vaardigheden, zoals probleemoplossend denken. Een goed voorbeeld van DIY onderwijs is the maker culture, ook wel maker beweging genoemd.

diy-onderwijs

Digitale leermiddelen

Geen statische leermiddelen meer, waar de leerling een standaardwerk volgt. Digitale leermiddelen kunnen zich aanpassen aan de leervraag van de leerling. De leerling kan op eigen tempo door de opdrachten heen gaan en zodra een leerling bewezen heeft de stof de beheersen, hoeft die deze ook niet opnieuw te doen, zoals normaal wel het geval kan zijn bij klassiek klassikaal onderwijs. Dit werkt natuurlijk ook omgekeerd: als de stof nog niet beheerst wordt, dan kan deze herhaald worden, met meer uitleg. De kinderen met een achterstand kunnen op deze manier op meer ondersteuning rekenen terwijl op hetzelfde moment de hoogbegaafde kinderen extra uitdagende opdrachten krijgen aangeboden. Deze digitale leermiddelen zullen op steeds meer apparaten beschikbaar zijn, passend bij de technologische ontwikkelingen. Naast de computer is een iPad op veel scholen al ingeburgerd. De komende jaren komen daar waarschijnlijk ook telefoons bij, aldus Kennisnet. Het rapport dat Kennisnet naar buiten bracht over dit onderwerp, helpt managers en bestuurders in het onderwijs om tot een goed ICT plan te komen en biedt handvatten voor onderbouwde investeringen.

Senet expertpartner voor webapplicaties in het onderwijs

Senet maakt applicaties voor het onderwijs. Wij streven ernaar om de ICT expertpartner te zijn waar scholen niet alleen terecht kunnen voor hun nieuwe webapplicaties, maar ook een partij die weet wat er speelt in hun markt. Daarom blijven wij graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en vinden we het leuk mee te denken met scholen over hoe onze applicaties bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het onderwijs. Bekijk ook eens onze standaard applicaties StageKompas en OERknal, gericht op het vo en mbo. Daarnaast ontwikkelen wij ook maatwerk applicaties voor bijvoorbeeld de digitale leeromgeving, DIY onderwijs en Learning Analytics. Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan met onze accountmanager Marcel Maes.

toekomst-onderwijs

Interesse in een gesprek?

neem contact op met Marcel Maes